KVKK Danışmanlığı

 • Anasayfa
 • Hizmetlerimiz
 • KVKK Danışmanlığı

Sistemlerinizin Teknik Analizlerinin Yapılması

Analizler sonrasında mevcut yapısının yeniden yapılandırılması ve ekisklerinizin giderilmesi konusunda size biz yardımcı olabiliriz

 • Yetki Matrisi
 • Yetki Kontrol
 • Erişim Logları
 • Kullanıcı Hesap Yönetimi
 • Ağ Güvenliği
 • Uygulama Güvenliği
 • Şifreleme
 • Sızma Testi
 • Saldırı Tespit ve Önleme Sistemleri
 • Log Kayıtları
 • Veri Maskeleme
 • Veri Kaybı Önleme Yazılımları
 • Yedekleme
 • Güvenlik Duvarları
 • Güncel Anti-Virüs Sistemleri
 • Silme, Yok Etme veya Anonim Hale Getirme
 • Anahtar Yönetimi
 • Teknik Danışmanlık
 • Sızma Testi Basic (İç Tarama+ Dış Tarama)

Hukuksal Destek

Teknik Olarak Hazırlanan Sistemsel Süreçler İdari Çalışmalar ile Tamamlanmaktadır.

 • Mevcut Risk ve Tehditlerin Belirlenmesi çalışmaları
 • Çalışanların Eğitilmesi ve Farkındalık çalışmaları
 • Kişisel Veri Güvenliği Politikalarının ve Prosedürlerinin Belirlenmesi çalışmaları
 • Kişisel Verilerin Mümkün Olduğunca Azaltılması çalışmaları
 • Veri İşleyenler ile İlişkilerin Yönetiminin Sağlanması çalışmaları
 • Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlanması
 • Kurumsal Politikalar (Erişim, Bilgi Güvenliği, Kullanım, Saklama ve İmha vb.) Sözleşmeler (Veri Sorumlusu-Veri Sorumlusu, Veri Sorumlusu-Veri İşleyen Arasında) Gizlilik Taahhütnamelerinin Yapılması çalışmaları
 • Kurum İçi Periyodik Denetimler yapılması ve denetim mekanizmalarının oluşturulması çalışmaları
 • Risk Analizleri çalışmaları
 • İş Sözleşmesi, Disiplin Yönetmeliği (Kanuna Uygun Hükümler İlave Edilmesi) Kurumsal İletişim (Kriz Yönetimi, Kurul ve İlgili Kişiyi Bilgilendirme Süreçleri, İtibar Yönetimi vb.)
 • Eğitim ve Farkındalık Faaliyetleri
 • Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) Bildirim yapılmak suretiyle kişisel verilerin saklanması ve korunması yapılmaktadır.
interface
interface
shape shape